האם קיבוץ רשאי לקזז מכספי חלוקת רווחים המגיעים לחבר כספים לצורך כיסוי גרעון פנסיוני של החבר?

כבוד השופט אברהם אברהם, מבית המשפט המחוזי בנצרת, פסק כי קיבוץ מרום גולן היה רשאי לקזז מתוך "חלוקת רווחים" לחבריו כספים שנדרשים כדי להשלים גרעון אקטוארי שנוצר בקרן הפנסייה של חבר.
לקריאת הכתבה המלאה באתר כנסמדיה>>

עדכוני חקיקה בדיני עבודה – 2019

עדכון לקוחותינו בנוגע לעדכונים שנכנסו לאחרונה לתוקף והינם בעלי השפעה בתחום של דיני העבודה כגון חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 ותיקונים שונים בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.
קרא עוד >>

עו"ד דייויד וולברג ייצג את טבע נאות מול רשם המדגמים לעניין פרסום מדגם בפייסבוק

חברת טבע נאות ביקשה הגנה על עיצוב נעליים שכבר חשפה בפייסבוק, אף שניתן לקבל הגנה רק על עיצוב חדש או מקורי שטרם התפרסם בישראל. לאחר שהבקשה נדחתה, קיבל רשם המדגמים את ערעור החברה…
לקריאת הכתבה המלאה באתר The Marker >>

General – Medicinal Products

What laws and codes of practice govern the advertising of medicinal products in your country? Advertising of medicinal products in Israel is governed by a combination of laws, regulations and ethical codes. Though the Consumer Protection Law – 1981 (“CPL”) and some of its regulations do not specifically mention pharmaceutical advertisements
Read the full article >>

סרגל נגישות