פרסומים חוזרים

עדכוני חקיקה בדיני עבודה – 2019

עדכון לקוחותינו בנוגע לעדכונים שנכנסו לאחרונה לתוקף והינם בעלי השפעה בתחום של דיני העבודה כגון חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 ותיקונים שונים בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.
קרא עוד >>

סרגל נגישות