תיקון לחוק הכשרות והאפוטרופסות אשר נכנס לתוקף בשנת 2017 מאפשר לאדם, בעודו צלול בדעתו לקבוע מי מקרוביו יקבל החלטות עבורו כאשר יחדל להיות בעל כשירות משפטית.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם לתכנן את עתידו (רפואי, רכושי או אישי) ולמנות מיופה כוח מטעמו, אשר יהיה מוסמך לפעול בשמו בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל החלטות בעצמו.

מאמר מאת עו”ד לארי גולדשטיין

לקריאת המאמר המלא באתר של עיתון "על הצפון" >>