השאלה אם שימוש בסימן מסחר על ידי פלוני מפר את סימנו המסחרי הרשום של אלמוני, נשאלת לעיתים קרובות. במאמר זה, יפורט כיצד ניתן לקבוע אם שימוש בסימן מסחר מפר סימן מסחר רשום. סימן מסחר “רשום”, הינו סימן מסחר שנרשם בפנקס סימני המסחר המנוהל על ידי רשות הפטנטים בירושלים.

 מאמר מאת עו”ד דיוויד וולברג

לקריאת המאמר המלא באתר של עו”ד דיוויד וולברג >>