האם ניתן לקשור בין שיטת חישוב המס הפנימי בקיבוץ לגובה תשלומי הארנונה (הנגזר מגודל הדירה)?

כתבה מאת אריק בשן. פורסמה באתר mynet קיבוץ

לקריאת הכתבה המלאה באתר mynet קיבוץ >>